Roklina Piecky zaujme hneď v úvode Veľkým vodopádom, ktorý padá zo skalného brala. Hneď nad vodopádom nasleduje exponovaný úsek s množstvom kaskád a prechodom po drevených lávkach. V rokline sa nachádzajú dva vodopády a kaskády.